PRZEJŚCIE
Photo: Danuta Chmielewska Model: Oktawian Machla Designer: Monika Kowalska Dziękuję Danie za zaproszenie.